Основно страницата цели да обедини българските илюстратори и художници, работещи в сферата на книжната графика, в една обща платформа където те свободно да могат да представят работата си за различни български и чуждестранни издателства, автори и проекти.
В процеса на разработване на страницата издателите също ще могат да представят своите издания, рисувани от български творци.
За авторите, работещи в полето на критиката ще бъде дадена възможност да споделят своите виждания, идеи, критики и съвети в различни статии, които ще бъдат публикувани.
Ще бъдат осъществени различни интервюта и представяния, ще се следят различни събития и акции, които регулярно ще се отразяват в статии и репортажи.

Сайтът и facebook страницата „Българска илюстрация“ започват своята работа през март 2017 г. Идеята е на илюстратора д-р Милена Радева, която дълги години работи за автори и издатели извън страната. Завършила е бакалавърска и магистърска степен в Националната художествена академия, специалност „Книга и печатна графика“, а през 2017 г. защитава своя дисертационен труд „Българска художествена илюстрация от началото на 40-те до края на 80-те години на ХХ век. Тенденции и явления“. Автор е на различни статии по темата за илюстрацията в България и е художник на близо 100 издания за деца.

Милена Радева на изложбата на СБХ с книгата на Terri Kelley „How Can Aliens Be Illegal?“