И още една международна новина от последните дни – книгата на Милена Радева „The Street Where the Dollar Tree Grew” е сред финалистите в категорията детска книга за