Вижсайт за Биенале на българската илюстрация 2020

Kонкурс за изработване на художествен проект на пощенско-филателно издание на тема „Коледа 2018“

Обява за анонимен конкурс за изработване на художествен проект на пощенско-филателно издание на тема „Коледа 2018“

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира анонимен конкурс за изработване на художествен проект на пощенско-филателно издание на тема „Коледа 2018“.

Цел: Целта на конкурса е изработването на художествен проект на пощенско-филателно издание на тема „Коледа 2018“, състоящо се от една пощенска марка и специален пощенски печат.

Право на участие: Право на участие в конкурса имат всички пълнолетни физически лица, граждани на Република България. Всеки кандидат може да участва само с един проект по темата.

Изисквания: Проектите трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс. Проектите трябва да са авторски, оригинални, новаторски, да не копират или напомнят съществуващи издания на тема „Коледа“. Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на проекта. Проектите трябва да се представят на хартиен носител във формат А4 и да са съобразени както с темата на изданието, така и със следните изисквания:

1. За пощенската марка:

1.1 Размер без перфорация: 28,5/39 мм или 25/35 мм или 25/40 мм или 25/50 мм;
1.2 Размер с перфорация: 32,5/43 мм или 29/39 мм или 29/44 мм или 29/54 мм;
1.3 Задължителни текстове: „България“ и „Bulgaria“, „Поща“; номиналната стойност на пощенската марка – 1,50 лв.; тема на изданието – „Коледа 2018”;
1.4 Проектът на пощенската марка да бъде представен в мащаб 3:1 и 1:1;
1.5. Полиграфическите изисквания:

 • CMYK цветови режим или до 4 бъркани цвята;
 • Растерните изображения да са с разделителна способност 300 dpi;
 • Шрифтовете да бъдат превърнати в криви.

2. За специалния пощенски печат:

2.1. Проектът за специален пощенски печат да има свободен силует, като по отношение на формата няма ограничения;
2.2. Размер 30-36 мм;
2.3. Задължителни текстове: „Коледа 2018“; „1000 София 00.00.2018“;
2.4. Проектът на специалния пощенски печат да бъде представен в мащаб 3:1 и 1:1.

Срок и начин за подаване на проектите: Ще бъдат приемани проекти, предадени до 17,30 часа на 11.09.2018 г. в деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Дякон Игнатий“ № 9 или изпратени по пощата на същия адрес с пощенско клеймо с дата на подаване не по-късно от 11.09.2018 г. Проектите, заедно с краткото описание на идеите на авторите, следва да бъдат представени в запечатан плик със задължителен надпис: „За конкурса на тема „Коледа 2018“. В него трябва да бъде вложен и друг малък плик с надпис „Документи на кандидата“, който да съдържа подписана декларация, съгласно приложението към настоящата обява.

Извън малкия плик никъде другаде не трябва да има данни, които да идентифицират автора на проекта.

Оценяване: Проектите ще бъдат оценявани от членовете на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Журито няма да оценява проекти, които не отговарят на посочените по-горе условия и изисквания. Журито ще излъчи само един победител, с който ще бъде установена връзка. Малките пликове на непремираните проекти няма да бъдат отваряни. Работата на журито е поверителна, а решенията му са окончателни.

Победителят в конкурса ще бъде обявен на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет на 01.10.2015 г.

Критерии за оценка:

 • Оригиналност на художествената идея или концепция с изразителен творчески подход при интерпретирането на темата;
 • Високи художествено-естетически достойнства, съобразени със съвременните визуални стандарти и тенденции за пощенско-филателни издания;
 • Комуникативност на визията – да бъде възприемана в национален и международен контекст;
 • Спазване на визуалната йерархия на информационните компоненти в текстовата част;
 • Синхронизиране на типографията и изображението в стилово единство;
 • Балансирано взаимодействие между пощенската марка и специалния пощенски печат;
 • Полиграфическа осъществимост на проекта, съобразен с изискванията по т. 1.5.

Награда: Победителят в конкурса ще получи грамота и ще му бъде предложено да сключи договор с организатора в размер на 460 лв.

Допълнителна информация:

 • Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще сключи договор с автора на премирания проект, с който възлага изработване срещу възнаграждение на проекти и оригинали за пощенско-филателно издание на тема „Коледа 2018“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.
 • За подписване на договор за изработване срещу възнаграждение на проекти и оригинали за пощенско-филателно издание на тема „Коледа 2018“ победителят в конкурса трябва да се яви лично на заседание на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване, за което ще бъде уведомен допълнително. Авторът на проекта следва да се съобрази със забележките и препоръките на членовете на съвета и да представи коригирани проекти в определения му срок;
 • На 02.10.2018 г., 16 часа проектите на всички участници в конкурса ще бъдат изложени в клуба на Софийското филателно дружество, ул. „Хан Крум“ № 7, а малките пликове към тях ще бъдат публично отворени. Достъпът е свободен за всички желаещи да присъстват на събитието;
 • Цялата лична информация, предоставена от участниците, ще се съхранява от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ще се използва единствено за целите на конкурса при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Лица за контакти:

Пламен Стоянов – старши експерт в дирекция „Съобщения“,
тел. 02/9409 275,
e-mail: pstoyanov@mtic.governmеnt.bg.

Ваня Митова – главен експерт в дирекция „Съобщения“,
тел. 02/9409 265,
e-mail: vmitova@mtic.governmеnt.bg;

Необходимите документи можете да изтеглите от сайта на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – тук!

Източник: Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.