Прикачете до 10 творби, във формат jpg, png или webp, с размер до 2MB. Молим преименувайте файловете си спрямо заглавието на творбата.