На 11 май Столична библиотека представи втората си тематична изложба – „Издателят Т. Ф. Чипев – изкуството на книгата”, посветена на българските издателства работили до приватизацията през 1947