На 19 април 2017 г. от 13:00 ч. галерията на ДКИ „Двореца” в Балчик „Тихото гнездо” и галерия „Илия Бешков” – Плевен, представиха изложба с творби на Илия