Вчера (9 юни 2017 г.) Милена Радева защити успешно своята докторска теза „Художествената илюстрация в България от 40-те до началото на 90-те години на ХХ век. Тенденции и