На 12, 18, 19 март 2017 г. от 16:00 ч. в Sofia Ring Mall писатели, редактори, преводачи и художници от различни издателства участваха в четенията на наградата за