На 26 май 2017 г. в Стара Загора Емилиян Вълев и Станимир Вълев са братя – художници и писатели, чиито творби се радват на международни успехи, представиха своята изложба